Vásárlási feltételek

A webáruházban történő vásárlás alapfeltétele, hogy a vásárló minden tekintetben elfogadja a jelen üzleti szabályzatban foglalt feltételeket. E feltételek elfogadását jelenti a rendelések feladása a "A rendelés leadása" gombra kattintva.

A leadott rendelés a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény alapján írásban kötött szerződésnek minősül.

A szerződéskötés nyelve: magyar

A megrendelt termék(ek) ára a megrendeléskor érvényes – a rendelésen visszaigazolt – ár. Amennyiben a rendelés áruhiány miatt nem teljesíthető, a megrendeléskori ár a megrendelést követő 10 napig érvényes.

Regisztráció webáruházunkba:

A Felhasználó köteles a regisztráció során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni!

Webáruházunkban a termék megrendelése (fizetési és szállítási lehetőségek kiválasztása).

A VÉDELEM Karbantartó KFT a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az VÉDELEM Karbantartó KFT, illetőleg a Felhasználó számára hozzáférhetővé válik. A megrendelés visszaigazolását követően a rendelés leadása során megjelölt módon szaküzleteinkben, vagy szerződött futáraink által kiszállítással átadjuk a megrendelt terméke(ke)t. A terméket weboldalunkon keresztül elektronikusan, kiszállítás esetén utánvéttel vagy előre átutalással (Utánvétes fizetés esetén vásárlási utalványt nem áll módunkban elfogadni!), vagy szaküzleteinkben történő személyes átvétel esetén készpénzzel, vásárlási utalvánnyal, előre átutalással, vagy bankkártyával fizetheti.

A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.

Vásárlási módok

Személyesen veszi át a megrendelt árut: a megrendelő az Interneten leadott rendelés után visszakapott visszaigazolást követően bejön a 8200 Veszprém, Pápai út 43. szám alatt található boltunkba, s hagyományos módon vásárol. Az Interneten leadott rendelés előnye, hogy a visszaigazolt termék félre van téve a nevére, így biztos lehet abban, hogy időközben nem fogy el, s a kedvezményes Internetes áron kapja az árut. Üzleteinkben 3 munkanapig tudjuk félre tenni a terméke(ke)t.

Ha futár viszi ki az árut, akkor szállítási címnek olyan címet kell megadni, ahol a megbeszélt napon (hétfő-péntek) 9 és 16 óra között mindig tartózkodik valaki, aki átveszi a csomagot, s az ellenértékét a futárnak kifizeti. A csomag oldalán egy átlátszó tasakban találja a számlát és a garancialevelet (kisebb csomag esetén a dobozban). A számlázási címnek nem kell megegyezni a szállítási címmel. Ha a futár érkezésekor nincs, aki átvegye az árut, a futár cég a küldeményt visszaszállítja nekünk. Ha az adatai közt megadja mobil telefonszámát, a futár szükség esetén felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha Ön átutalással fizet, az árut akkor tudjuk átadni, ha a bankszámlánkon látjuk az átutalt összeget.

Az áru számlázását és szállítását vagy szállíttatását a VÉDELEM Karbantartó KFT szerződött partnere végezheti.

Garancia és szavatosság

Az eladó az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő garanciát, illetve szavatosságot vállal. [151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet] és annak módosításai ...

Az eladó a megvásárolt termékekre vonatkozóan visszafizetési vagy cseregaranciát csak abban az esetben vállal, ha az adott termék bizonyítottan hibás és a hiba bizonyítottan a termékek átvétele előtt keletkezett. Az átvett termékekkel kapcsolatban hiányosságokra, avagy sérülésre vonatkozóan reklamációt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha az adott termék átvételekor a hiba bizonyíthatóan nem volt kideríthető, illetve ha az adott termék bizonyíthatóan gyári hibás. Az eladó tartalmi nemtetszés miatt semmiféle garanciát nem tud vállalni.

Csere vagy visszavásárlás esetén csak az eredeti csomagolásban tudjuk átvenni a készüléket.

A vásárlástól való elállás joga

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen vagy telefonon az ügyfélszolgálatnak.  Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szerint a fogyasztó a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Elállás esetén a vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul visszaszolgáltatni.

A VÉDELEM Karbantartó KFT kizárólag a sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni, a nem megfelelő használatból eredő kárát érvényesítheti a vásárlón. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A VÉDELEM Karbantartó KFT követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A termék visszaszolgáltatása ott történik, ahol a terméket személyesen átvette. Postai csomagot nem tudunk fogadni, ezért postai úton a termék visszaszolgáltatása nem lehetséges. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 17/1999. (II.5.) számú Kormányrendelet rendelkezéseinek értelmében, az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható: Olyan termék esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Ilyen a Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó már felbontotta. Amennyiben jelen pontban felsorolt termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk.

Ha a fogyasztó olyan árut rendel, ami nincs raktáron

Ha a fogyasztó olyan árut rendel, ami nincs raktáron, akkor a VÉDELEM Karbantartó KFT mindent elkövet, hogy a kért terméket beszerezze. Ha a termék már megszűnt, és nem beszerezhető, akkor erről tájékoztatjuk a megrendelőt, és új ajánlatot teszünk részére az utód termék tekintetében.

A felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés csak akkor történik meg, amikor az eladó be tudja szerezni a megrendelt terméket.

Személyes adatok kezelése

Az eladó birtokába került mindennemű személyes adatra vonatkozóan az általános adatvédelmi előírások az irányadóak. A személyes adatok felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik.

Az eladó a vásárlók adatait kizárólag a vásárlás teljesítése, és a vásárlási feltételeinek későbbi bizonyításának érdekében, illetve a látogató által kért hírlevél rendelkezésre bocsátása érdekében tárolja, illetve használja fel.

Adatok átadása harmadik félnek csak és kizárólag abban az esetben fordulhat elő, ha a harmadik fél azt a vásárlás teljesítése érdekében, mint alvállalkozó a vásárlással összefüggő részfeladatának teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges módon fel kell, hogy használja és ebben az esetben is csak és kizárólag azon adatok átadásáról lehet szó, melyek a részfeladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek (például a kiszállítást végző alvállalkozó esetében a szállítási cím és az átvételre jogosult személy nevének megadása). Az esetlegesen alkalmazott alvállalkozókra ugyanúgy kötelező érvényűek az Adatvédelmi törvény előírásai.

A felelősség korlátozása

Az eladó nem vállal semminemű felelősséget a webshophoz való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és vagy kommunikációs (Internet) infrastruktúra által okozott hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért függetlenül attól, hogy az a szerver vagy a kliens oldali üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármilyen információt bármikor megváltoztasson (beleértve a jelen üzletszabályzatot is), ami a webáruházban található, így a termékeket, azok leírását, a termékek alap vagy akciós árát. A webáruházzal kapcsolatos mindennemű információ hozzáférhető, így mindebből adódóan a mindenkori információk nem ismeretéből származó hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért az eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

A honlapunkon megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves vagy hiányos adatok kerülnek honlapunkra. A feltüntetett képek esetenként illusztrációk. A termékoldalon található műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékspecifikációért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett nettó ár ill. zárójelben a bruttó ár, a feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek.

Ennek megfelelően VÉDELEM Karbantartó KFT nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen Önnél keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

Sajnos minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy egy termék ára esetleg téves, ebben az esetben az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) egyeztetünk Önnel.

A távollevők között kötött szerződésekről a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat.

Vonatkozó jogszabályok, rendeletek

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
a távollevők között kötött szerződésekről

2008. évi XLVII. törvény
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2001. évi CVIII. törvény
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

Fizetési módok

Többféle fizetési mód közül választhat a megrendelés elküldését megelőzően a kosárban. A szállítási és fizetési módot együtt lehet kiválasztani egy legördülő menüből.

Készpénzfizetés

A legbiztonságosabb fizetési mód, ha az áru átvételekor (a boltban, a futárnak vagy a postai kézbesítőnek) készpénzben fizeti ki a számla végösszegét.

Bankkártyával

Amennyiben személyesen veszi át az árut valamelyik üzletünkben bankkártyával is fizethet max. 300 000 Ft-ig.

Előre utalással

Intézményeknek, vagy nagyobb összegű vásárlás esetén magánszemélyeknek is lehetőséget biztosítunk átutalásos fizetésre. Ebben az esetben a kiállított átutalásos számlát elküldjük faxon, vagy kérésre eredetiben levélben (előre egyeztetés alapján). Az árut akkor lehet átvenni, vagy akkor tudjuk kiszállítani, ha bankunk látja az átutalt összeget. Amennyiben a gyorsabb, faxon elküldött számlát választja, az eredeti számlát természetesen az áru átvételekor a csomag tartalmazza.

Szerződött partnereink átutalással

Szerződött partnereink hagyományos átutalással is fizethetnek. Ebben az esetben az átutalást a számla kiállításától számítva, a szerződésben foglalt határnapon belül kell kiegyenlíteni.

ÁFA-visszatérítés

Csak azon külföldi utasok jogosultak az ÁFA-visszatérítésre, akiknek állandó lakcíme nem az Európai Unió területén van.

Szállítási módok

A kosárban, a megrendelés előtt kiválaszthatja az Önnek legmegfelelőbb szállítási módot. Ezek az alábbiak lehetnek.

Befárad érte valamelyik boltunkba

Amennyiben a megrendelt terméket a számlázás előtt meg szeretné tekinteni a valóságban, ezt megteheti boltunkban. Ekkor gyakorlatilag a megszokott módon vásárol.

Futárral kiszállítjuk

A legkényelmesebb mód a termékek kiszállítása futárral a megadott címre. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. A futár garanciát vállal a termék sértetlen kiszállítására, s a csomag tartalmazza a számlát, a termék magyar nyelvű kezelési leírását, valamint a garancialevelet.

A kiszállítás költsége 30 kg-ig egységesen 1500Ft.

A valóságban a szállítás költsége ezt meghaladja, de a fennmaradó részt átvállaljuk, így Önnek csak a fent említett alacsony szállítási költséget számítjuk fel. Ezt természetesen a megrendelés végösszege is tartalmazza.

Futárral történő szállítás esetén minden megrendelésnél telefonon vagy e-mail-ben egyeztetjük Önnel a szállítás napját, valamint az időpont egyeztetésére is mód van. Ez azért szükséges, hogy a futártól át tudja venni valaki a csomagot és utánvét esetén az ellenértékét ki tudja fizetni. Amennyiben a futár nem talál a megadott címen senkit, aki átveszi az árut, úgy azt visszaszállítja nekünk. A futár az előre egyeztetett munkanapon 9 - 16 óra között várható.
Ha nagyméretű terméket rendel (30kg felett), csak akkor tudjuk a rendelést teljesíteni, ha valaki tud segíteni a sofőrnek a csomagot a teherautótól a lakásba bevinni.

Szállítási határidő a rendelés napját követő 1-3 munkanap, természetesen előzetes egyeztetést követően. Igény esetén későbbi szállítást is tudunk egyeztetni.